Kriminalstatistik 1998
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

Kriminalstatistik 1998

24600

246 kr (exkl. moms)

Statistik över anmälda resp. uppklarade brott, personer misstänkta resp. lagförda för brott, kriminalvård och kriminaliteten inom olika årskullar.