Kriminalstatistik 1998
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Kriminalstatistik 1998

24600

246 kr (exkl. moms)

Statistik över anmälda resp. uppklarade brott, personer misstänkta resp. lagförda för brott, kriminalvård och kriminaliteten inom olika årskullar.

Teckna stående order på publikationer från BRÅ
Tryckt upplaga: