Kriminalrätten Övningsmaterial
Norstedts Juridik

Kriminalrätten Övningsmaterial

34700

347 kr

Författare:
Annika Norée
Läroboken ”Kriminalrätten. Övningsmaterial” är i första hand avsedd som underlag för den lärarledda undervisningen i straffrätt på juristlinjen men kan också användas för självstudier. Förhoppningsvis kan boken vara till nytta även för andra än blivande jurister som har att lösa straffrättsliga frågor, till exempel polisaspiranter.Liksom i tidigare upplagor består materialet dels av gamla skrivningsfrågor i straffrätt, dels av nyskrivna frågor. Samtliga frågor är problemorienterade. r. Ibland kan en fråga inrymma mer än ett problem. Vad man i första hand ska ta ställning till framgår av avsnittens rubriker.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 218
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913920648-4