Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX, tilläggsdirektiv
Utrikesdepartementet

Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.