Krav på kassaregister, föreskrifter
Skatteverket

Krav på kassaregister, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKVFS 2009:11 och SKVFS 2010:5.