Krav på kassaregister, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Krav på kassaregister, ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring av SKVFS 2009:1.