.
Kränkande fotografering. Brå rapport 2019:7

Kränkande fotografering. Brå rapport 2019:7

En uppföljning av lagens tillämpning

Tillfälligt slut
19900

199 kr (exkl. moms)

Kränkande fotografering. Brå rapport 2019:7

Kränkande fotografering. Brå rapport 2019:7

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Vilka gärningar anmäls som kränkande fotografering? Hur utreds de? Varför läggs många förundersökningar ner? Hur tillämpas lagen i domstol? Täcker lagen de avsedda klandervärda gärningarna?

Den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i brottsbalken: kränkande fotografering. Den nya lagen kriminaliserar olovlig smygfotografering på platser där man förväntar sig vara i ett fredat utrymme (till exempel toaletter eller omklädningsrum).

Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av regeringen undersökt hur lagen fungerar i praktiken. -studien bygger på ärenden(anmälningar, förundersökningar och domar) som hanterats under 2016, liksom på intervjuer och kriminalstatistik.

Rapporten visar att de flesta anmälningarna gäller bilder med naket innehåll och att brotten främst riktar sig mot flickor och kvinnor. En annan viktigt slutsats är att vissa typer av gärningar är svåra att komma åt med hjälp av lagen på grund av dess utformning, praxis och begränsningar kopplade till IT-forensiska undersökningar.