Kraftsamling mot antiziganism. SOU 2016:44
Kulturdepartementet

Kraftsamling mot antiziganism. SOU 2016:44

Slutbetänkande från Kommissionen mot antiziganism

29700

297 kr (exkl. moms)

Antiziganism är den särskilda rasism som romer utsätts för. Kommissionen har haft regeringens uppdrag att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Kommissionen lämnar i betänkandet ett antal rekommendationer till regeringen. De tar sin utgångspunkt i kommissionens övergripande slutsats att det i stor utsträckning saknas styrning och kontinuitet både i politiken och i initiativ från andra aktörer. För att nå framgång är det nödvändigt att regeringen i sitt arbete säkerställer att det fortsatta arbetet präglas av reell romsk delaktighet och inflytande.

Uppdraget har innefattat att utifrån kunskap om antiziganism och dess påverkan på många romers livsvillkor förmå ansvariga aktörer att inta en mer aktiv hållning i arbetet mot den diskriminering och vardagsrasism som romer möter i det svenska samhället. Kommissionen har också haft uppdraget att följa utvecklingen och sammanställa de granskningar och åtgärder som vidtagits av olika aktörer när det gäller frågan om registrering av romer på etnisk grund.Dessutom har kommissionen haft regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett material som utgår från den vitbok som beskriver övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för under 1900-talet, Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8) - se Relaterade produkter, till höger.

Särskild utredare: Thomas Hammarberg

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 287
  • Utgiven: 2016
  • Serie: SOU 2016:044
  • ISBN/Best.nr: 978-913824463-0
  • Ämnen: Arbetsliv, Kultur, Offentlig förvaltning, Sociala frågor