Kraftsamling i arbetet mot antiziganism
Arbetsmarknadsdepartementet

Kraftsamling i arbetet mot antiziganism

8000

80 kr (exkl. moms)

En kommitté - en kommission mot antiziganism - ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet: att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.
Tryckt upplaga: