Kostnadsmått 2012
Socialdepartementet

Kostnadsmått 2012

10200

102 kr

Rapporten beskriver 33 kostnadsmått för socialtjänsten. Kostnadsmåtten visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.
Produktdetaljer: