Kostnadsmått 2012
  • 2013-10-1
  • funktionsnedsättning
  • kostnadsmått
  • missbruk
  • äldreomsorf

Kostnadsmått 2012

– Öppna jämförelser av socialtjänsten

10200

102 kr (exkl. moms)

Kostnadsmått 2012

Kostnadsmått 2012

Om boken

Rapporten beskriver 33 kostnadsmått för socialtjänsten. Kostnadsmåtten visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.