.
Korruption i Myndighetssverige. Brå rapport 2014:4

Korruption i Myndighetssverige. Brå rapport 2014:4

Otillåten påverkan mot insider

24800

248 kr (exkl. moms)

Korruption i Myndighetssverige. Brå rapport 2014:4

Korruption i Myndighetssverige. Brå rapport 2014:4

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet. Påverkaren vill ha hjälp av insidern för att underlätta sin brottsliga verksamhet. Insidern lämnar ut information till exempel om vad myndigheten har för uppgifter om personer i kriminella miljöer, förestående till­slag eller hål i kontroll-
systemen. Insidern missköter också sin myndighetsutövning genom att förhålla sig passiv eller fatta felaktiga beslut, exempelvis om utbetalningar. Stu­dien handlar främst om vänskapskorruption, som ibland kombineras med direkta mutor.

Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndig­heter bättre ska kunna skydda sig mot insider. Undersök­ningen är genomförd i samarbete med bl. a. Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket för att nämna några.
Vill du ha löpande bevakning av Brås utgivning? Då rekommenderar vi en stående order på Samtliga rapporter från Brå.