.
Köprätten
  • Förmögenhetsrätt

Köprätten

Jon Kihlman

En introduktion

Produkt-id: 7382616342694
ID: P000046174

250 kr (exkl. moms)

Köprätten

Köprätten

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 10
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139026518
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:
  • Författare: Jon Kihlman

Om boken

Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i tid, en fastighet har skador som köparen inte hade räknat med, ett bolag inte har de kunder som köparen trodde, en vara skadas på vägen från säljaren till köparen eller att köparen inte betalar när säljaren vill
få betalt.

Behandlingen av köprättsliga problem sker i stor utsträckning på liknande sätt oberoende av vilken lag som tillämpas. Bestämmelserna i köplagen stämmer ofta överens med motsvarande bestämmelser i konsumentköplagen, internationella köplagen och jordabalken. Med utgångspunkt i de problem som kan uppkomma behandlas därför alla dessa lagar. I viss mån behandlas även regleringen i standardavtal.

Alla köprättsliga problem som någonsin uppkommit skulle ha kunnat undvikas om parterna hade förutsett dem och reglerat deras lösning i sina avtal. I boken kompletteras därför det traditionella domstolsperspektivet med ett mer partsorienterat. I många fall beskrivs följaktligen inte bara hur problem skall lösas, utan också hur de skulle ha kunnat förebyggas.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026518.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046174", "primary"=>"true", "verkid"=>"24E2E2B460E8C885852581A30030CDC010", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "subtitle"=>"En introduktion", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1133", "id"=>"87BF99ADB08B8422C12577CB004E258F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jon", "lastname"=>"Kihlman"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"923", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"10", "priceresellers"=>"175", "size"=>"150", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-15", "publicerat_timestamp"=>1660521600, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}