.
Köplagen : en kommentar

Köplagen : en kommentar

Jon Kihlman, Jori Munukka, Ola Svensson
168600

1.686 kr (exkl. moms)

Köplagen : en kommentar

Köplagen : en kommentar

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Köplagen (1990:931) är dispositiv rätt för köp av lös egendom. Den är vår kanske mest centrala förmögenhetsrättsliga lagreglering, inte minst eftersom den även utanför sitt primära tillämpningsområde påverkar bedömningen av åtskilliga obligationsrättsliga frågeställningar. God kännedom om köplagen är därför en oundgänglig del av åtminstone varje affärsjurists och domares kunskapsmassa. Lexinokommentaren till köplagen ger ingående, djupa, kommentarer till var och en av lagens bestämmelser. Liksom övriga Lexinokommentarer är den skriven av några av landets främsta experter inom området. Advokat, jur. dr Jon Kihlman har kommenterat 1–5, 17–21, 30–41 och 67–82 §§. Utöver sin doktorsavhandling om felreglerna i köprätten har han skrivit bl.a. en lärobok i köprätt och Lexinokommentaren CISG. En kommentar. Professor Jori Munukka har kommenterat 6–16 §§. Utöver sin doktorsavhandling om kontraktuell lojalitetsplikt har han skrivit bl.a. en uppsats om köprättslig innehållanderätt, en lärobok i skuldebrevsrätt och Lexinokommentaren till avtalslagen (f.n. i elektronisk version). Docent Ola Svensson har kommenterat 22–29 och 42–66 §§. Utöver sin doktorsavhandling om viljeförklaringen och dess innehåll har han bl.a. författat en monografi om avtalsfrihet och rättvisa samt publicerat en artikelsamling om kontraktsrättens teori och metod.