.
Köplagen
  • Förmögenhetsrätt

Köplagen

Jan Ramberg, Johnny Herre

En kommentar

235500

2.355 kr (exkl. moms)

Köplagen

Köplagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I verket kommenteras den svenska köplagen. Också lagarna i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras även i betydande utsträckning hur köplagen förhåller sig till reglerna i den internationella köplagen, CISG. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur i Sverige och övriga Norden. Sedan förra upplagan har ICC antagit nya tolkningsregler för leveransklausuler, Incoterms 2020, som träder i kraft den 1 januari 2020. De nya klausulerna kommenteras genomgående i framställningen.