.
Köp av sexuella tjänster. Brå Rapport 2022:3
  • Övrigt
  • Rättsväsendet

Köp av sexuella tjänster. Brå Rapport 2022:3

En uppföljning av lagens tillämpning

25100

251 kr (exkl. moms)

Köp av sexuella tjänster. Brå Rapport 2022:3

Köp av sexuella tjänster. Brå Rapport 2022:3

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Köp av sexuella tjänster blev förbjudet i Sverige 1999. Sedan dess har antalet anmälda sexköpsbrott ökat gradvis, med en särskilt kraftig ökning de senaste två åren. Antalet anmälningar återspeglar dock i första hand polisens arbetssätt och prioriteringar, snarare än en faktisk ökning i antalet brottshändelser. I rapporten redogör Brå för hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot köp av sexuell tjänst. Utifrån bland annat:

  • intervjuer,
  • förundersökningsmaterial och
  • domar

- analyseras rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom. I rapporten beskrivs även de anmälda brottens karaktär, samt samverkan mellan polis och socialtjänst. Därutöver redovisas en särskild analys av vad det skulle innebära om säljare av sexuella handlingar rutinmässigt sågs som målsägande.