Köp av bostadsrätt
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Köp av bostadsrätt

med en introduktion till förmedlingsarbetet

54400

544 kr (exkl. moms)

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789139025542
  • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Ett bostadsrättsköp är för de allra flesta kanske livets största och viktigaste affär. Det är därför nödvändigt att fastighetsmäklare och andra aktörer som kommer i kontakt med bostadsrättsfrågor har goda kunskaper och insikt i köpets alla delar samt i det bostadsrättliga regelverket i övrigt.

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätter och behandlar bland annat

• bostadsrättens historia

• överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening

• bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

• köprättsliga frågor

• upplåtelse och pantsättning av bostadsrätt

• äldre föreningstyper, privatbostadsföretag och oäkta föreningar

• ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Boken har fokus på köp av bostadsrätt och innehåller även kapitel om mäklarens förmedlingsarbete, närliggande upplåtelseformer samt en riktig praxis. Denna andra upplaga är uppdaterad med hänsyn till bestämmelserna i 2021 års fastighetsmäklarlag.

Köp av bostadsrätt vänder sig i första hand till mäklar- och juriststudenter men är också lämplig för yrkesverksamma fastighetsmäklare och jurister samt för andra som vill skaffa sig en orientering i ämnet.