.
Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk. SOU 2019:37
  • Straffrätt
  • Skola och utbildning

Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk. SOU 2019:37

Delbetänkande från Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)

22500

225 kr (exkl. moms)

Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk. SOU 2019:37

Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk. SOU 2019:37

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 290
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824951-2
  • Ämnen: Straffrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet. Huvudfrågan enligt direktiven är att ta ställning till om ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation samt internationella åtaganden såsom Europakonventionen.

Utredningen förslår en särskild lag om kontroll vid högskoleprovet som tillåter och reglerar villkoren samt det praktiska genomförandet för de olika kontrollformerna med mera. Det övergripande ändamålet med kontrollverksamheten är att motverka förekomsten av fusk som sker genom användning av elektroniska hjälpmedel, varmed i lagen avses elektronisk utrustning som kan lagra, innehålla, sända eller ta emot information.

Särskild utredare: Anna Tansjö

Se längre ned för hänvisning till slutbetänkandet och till direktivet som utredningen arbetat utifrån.