Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Ds 2016:1
Finansdepartementet

Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Ds 2016:1

21200

212 kr

Sammanställning och analyserar de krav och förutsättningar som gäller för medlemsstaterna enligt de EU-förordningar som behandlar kontroller och inspektioner i medlemsstaterna av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). I Ds:n konstateras att det svenska regelverket behöver kompletteras för att fullt ut uppfylla kraven i EU-förordningarna. Därför föreslås att en ny lag införs med enhetliga bestämmelser för Olafs platskontroller. Dessutom föreslås att regeringen i förordning ska bestämma vilka svenska myndigheter som ska vara behöriga inom de olika områdena där Olaf kan göra undersökningar.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: