Kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land, upphävande av föreskrifter (LIVSFS 2004:3), LIVSFS 2020:1
Livsmedelsverket

Kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land, upphävande av föreskrifter (LIVSFS 2004:3), LIVSFS 2020:1

9500

95 kr (exkl. moms)

Upphävande av LIVSFS 2004:3.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Livsmedelsverket
  • Format: Broschyr
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2020
  • Serie: LIVSFS
  • ISBN: 13720-01
  • Ämnen: Lantbruk & Livsmedel