.
Kontraktstyper
  • Förmögenhetsrätt

Kontraktstyper

Christina Ramberg
0
Kontraktstyper
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Kontraktstyper kompletterar boken Allmän avtalsrätt och behandlar totalt 19 speciella avtalstyper. Kontraktstyperna sätts i relation till den allmänna avtalsrätten. I boken presenteras olika typer av kontraktsförhållanden och här beskrivs den bakomliggande affärsmässiga kontexten till varje avtalstyp. Därefter ges en bild av rättskällorna och slutligen beskrivs de för avtalstypen karaktäristiska prestationerna samt några vanliga orsaker till att tvister uppkommer. Vissa avtalstyper som saknar lagreglering ägnas relativt stor uppmärksamhet.