Kontraktstyper
  • Ekonomi & Näringsliv

Kontraktstyper

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Version: 1
  • ISBN: 978-91-39-30074-8
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv

Om boken

Kontraktstyper kompletterar boken Allmän avtalsrätt och behandlar totalt 19 speciella avtalstyper. Kontraktstyperna sätts i relation till den allmänna avtalsrätten. I boken presenteras olika typer av kontraktsförhållanden och här beskrivs den bakomliggande affärsmässiga kontexten till varje avtalstyp. Därefter ges en bild av rättskällorna och slutligen beskrivs de för avtalstypen karaktäristiska prestationerna samt några vanliga orsaker till att tvister uppkommer. Vissa avtalstyper som saknar lagreglering ägnas relativt stor uppmärksamhet.