.
Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal
  • Förmögenhetsrätt

Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal

Jan-Åke Nyström
0
Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Handelsagenten har till sin uppgift att verka för avsättning av huvudmannens produkter och sin största uppgift har han när det gäller att introducera produkterna på en ny marknad. Agenturavtalet innefattar i regel ett varaktigt och förtroendefullt samarbete mellan huvudmannen och agenten. Det uppstår dock inte sällan intressemotsättningar och tvister i kontraktsförhållandet.Denna bok belyser rättsläget vid kontraktsbrott. Ett stort antal problem behandlas vilka har visat sig ha stor praktisk betydelse:• Vad händer när försäljningen går sämre än vad huvudmannen väntat sig?• Har agenten rätt att vid sidan av sitt uppdrag sälja produkter som konkurrerar med huvudmannens?• Vad händer om agenten säljer på kredit till kunder med dålig betalningsförmåga?• Vad händer om huvudmannen upphör med sin verksamhet eller företar sådana ändringar som medför att agenten inte längre framgångsrikt kan fortsätta med sitt försäljningsarbete?• Har huvudmannen rätt att själv vara verksam inom agentens ensamområde?I denna upplaga görs också en närmare analys av ensamåterförsäljarens rättsliga ställning, varvid frågan om analogisk tillämpning av agentreglerna diskuteras.Vidare behandlas svensk och nordisk rätt och jämförelser görs med tysk och engelsk rätt. I ett avslutande kapitel diskuteras EG-direktivet på området och harmoniseringen av rättsreglerna.