Konsumtion i förändring
Statistiska centralbyrån/SCB

Konsumtion i förändring

15600

156 kr

Ger en samlad bild av hushållens inköp av och utgifter för diverse varor och tjänster. Stor vikt har lagts vid ett brett hushållsekonomiskt perspektiv där även tidsanvändningen beaktats. Följande avsnitt ingår: Pengar; Förvärvsarbete; Marknaden; Utgifter-inköp-förbrukning; Hushållens egen produktion och konsumtion; När det går snett.

Produktdetaljer: