Konsumenttjänstlagen
Norstedts Juridik

Konsumenttjänstlagen

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Detta är en kommentar till konsumenttjänstlagen, i vilken författaren kommenterar lagen utförligt, paragraf för paragraf. I denna digitala uppdatering har ny lagstiftning på konsumentskyddsområdet beaktats fram till årsskiftet 2018. Även ny litteratur och nya avgöranden från Högsta domstolen och andra domstolar, liksom från reklamationsnämnden har förts in i texten i den mån de har betydelse för konsumenttjänsterna.
Digital utgåva: