.
Konsumenttjänstlagen
  • Förmögenhetsrätt

Konsumenttjänstlagen

Svante O. Johansson

En kommentar

0
Konsumenttjänstlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta är en kommentar till konsumenttjänstlagen, i vilken författaren kommenterar lagen utförligt, paragraf för paragraf. Denna andra upplaga utgör en bearbetning och aktualisering av föregående utgåva. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och nämndpraxis, med ny lagstiftning och med hänvisningar till ny litteratur.