Konsumentpolitiken och EU - Fakta Europa 1994:01
Civildepartementet

Konsumentpolitiken och EU - Fakta Europa 1994:01

2800

28 kr

Hur har konsumentpolitiken utvecklats inom EG/EU och var står den i dag? Försvagas det svenska konsumentskyddet genom EES-avtalet? Detta är några av de frågor som behandlas i skriften.

Aktualiserad version av Fakta Europa 1990:1.
Produktdetaljer: