Konsumentköplagen
Norstedts Juridik

Konsumentköplagen

137200

1,372 kr

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
En paragrafvis kommentar till konsumentköplagen som konsekvent beaktar motsvarande regleringar i köplagen. Denna fjärde upplaga är bland annat uppdaterad med nya avgöranden från Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden.
Produktdetaljer: