Konsumentköplagen
Norstedts Juridik

Konsumentköplagen

En kommentar

141300

1,413 kr

Författare:
Johnny Herre , Jan Ramberg
En paragrafvis kommentar till konsumentköplagen som konsekvent beaktar motsvarande regleringar i köplagen. Denna fjärde upplaga är bland annat uppdaterad med nya avgöranden från Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden.
Produktdetaljer: