Konsultation i frågor som rör det samiska folket. Ds 2017:43
Kulturdepartementet

Konsultation i frågor som rör det samiska folket. Ds 2017:43

9500

95 kr

Föreslår att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna.Reglerna föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande lagstiftning. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: