.
Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23

Betänkande från Konstnärspolitiska utredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23

Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 480
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824778-5
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Kartläggningen visar att digitaliseringen är den förändring under senare tid som mest påverkar det konstnärliga yrkesutövandet. Man konstaterar att konsten utgör kärnan i utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna – sektorer som utvecklas starkast i mogna ekonomier och där digitaliseringen är central.

Digitaliseringen påverkar en arbetsmarknad som redan ändrats radikalt för konstnärerna. De fasta anställningarna har minskat och uppdragen som ofta är i projektform är kortare. Konstnärernas inkomstutveckling under den undersökta tioårsperioden ligger långt under befolkningens inkomstutveckling och avståndet ökar.

En ny konstnärspolitik ska kännetecknas av följande:
 • Konstnärspolitiken ska bidra till att konstens frihet, egenvärde och kvalitet värnas. Den ska bedrivas enligt principen om armlängds avstånd.
 • Konstnärernas kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara bättre vid förändring, utveckling och förnyelse i samhället. Det motiverar att ansvar för konstnärernas villkor tas inom flera politikområden.
 • Konstnärspolitiken ska medverka till att snedrekryteringen till konstnärliga högskoleutbildningar minskar.
 • Konstnärspolitiken ska bidra till att möjligheterna att verka professionellt i hela landet som konstnär förbättras.

Särskild utredare: Ann-Christin Nykvist

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!