Konstjuridik
Norstedts Juridik

Konstjuridik

Med konstnären i fokus

53000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

530 kr (exkl. moms)

Tanken på att värna sin roll som konstnär och rätten till sitt verk kan framstå som något nytt, men redan för 500 år sedan avbildade konstnären Albrecht Dürer (på bokens framsida) sig själv som en Jesuslik person under ett eget varumärke. Han innehade ett tryckprivilegium till några av sina träsnitt och processade för sin rätt att inte bli kopierad.

Med tiden har regelverken som berör konstnärers skapande och verk förfinats och i takt med det har det uppkommit ett behov av ett eget rättsområde som skyddar och reglerar skapandet, användningen och försäljningen av konst.

Konstjuridik introducerar ett nytt perspektiv i svensk rätt genom att knyta an till den juridiska diskussion, doktrin och praxis som sedan ett antal år utvecklats inom Art Law i andra länder, särskilt i USA. Den här boken fokuserar framför allt på upphovsrätt och annan immaterialrätt ur konstnärens perspektiv.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 328
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913901487-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Tanken på att värna sin roll som konstnär och rätten till sitt verk kan framstå som något nytt, men redan för 500 år sedan avbildade konstnären Albrecht Dürer (på bokens framsida) sig själv som en Jesuslik person under ett eget varumärke. Han innehade ett tryckprivilegium till några av sina träsnitt och processade för sin rätt att inte bli kopierad.

Med tiden har regelverken som berör konstnärers skapande och verk förfinats och i takt med det har det uppkommit ett behov av ett eget rättsområde som skyddar och reglerar skapandet, användningen och försäljningen av konst.

Konstjuridik introducerar ett nytt perspektiv i svensk rätt genom att knyta an till den juridiska diskussion, doktrin och praxis som sedan ett antal år utvecklats inom Art Law i andra länder, särskilt i USA. Den här boken fokuserar framför allt på upphovsrätt och annan immaterialrätt ur konstnärens perspektiv.
Målgrupp
Juridiska, Övrigt, Studerande, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2015-01-14
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901487-4