Konsten att läsa statistik om brottslighet
Brottsförebyggande rådet/Brå

Konsten att läsa statistik om brottslighet

20300

203 kr (exkl. moms)

Ger vägledning i hur kriminalstatistiken ska tolkas när det gäller t.ex. skillnaden mellan faktisk och registrerad eller anmäld brottslighet, olika brottstyper och brottsutvecklingen som helhet. Pekar på vikten av att uppmärksamma felkällorna. Här får du också en bild av rättsflödet och redogör för möjligheterna att använda statistik för att belysa olika brottstyper.

Abonnera på BRÅ-rapporter - teckna stående order.