Konst hur man lever å lite annat
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Kultur
  • Sociala frågor

Konst hur man lever å lite annat

Barns och ungas tankar och åsikter om kultur

11000

110 kr (exkl. moms)

Konst hur man lever å lite annat

Konst hur man lever å lite annat

Om publikationen

Barn har inte bara rätt till kultur och fritid, barn har även rätt till utveckling, enligt barnkonventionen.

Det är viktigt för barns och ungas utveckling att själva få prova på att göra saker, men också att besöka platser som ger upplevelser av kultur.

Rapporten bygger på en enkät till våra kontaktklasser 2005 om hur mycket kultur de möter i skolan och på fritiden. Eleverna tycker inte att de kan påverka hur de utöva eller kan ta till sig kultur i skolan. Det finns rätt stora skillnader beroende på var man bor i landet när det gäller hur mycket kultur man möter i skolan och på fritiden.

Kan även beställas som en del av ett barn och kultur paket i vilket ingår 1 ex av Konst hur man lever å lite till samt 1 ex av Barns och ungas rätt till kultur.

Abonnera på rapporter från Barnombudsmannen – teckna stående order.