Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. SOU 2010:51
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. SOU 2010:51

Betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja)

18200

182 kr (exkl. moms)

Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. SOU 2010:51

Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. SOU 2010:51

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 70
  • Utgiven: 2010
  • ISBN/Best.nr: 978-913823422-8
  • Ämnen: Socialrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Flickor har i genomsnitt bättre betyg än pojkar. En direkt orsak till detta förefaller finnas i flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan och olika arbetssätt. Flickor lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet och har mer effektiva arbetssätt menar utredaren. I utredningen har man sammanställt den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar.

Särskild utredare: Inga Wernersson

Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!