Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel. Ds 2018:16
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel. Ds 2018:16

9500

95 kr (exkl. moms)

Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel. Ds 2018:16

Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel. Ds 2018:16

 • Utgivare: Utrikesdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 128
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Ds 2018:016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824803-4
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Behandlar frågan om en möjlig konsolidering av de tre olika riktlinjesamlingar som tillämpas parallellt i svensk exportkontroll.

Dessa tre riktlinjesamlingar är:
 • de svenska nationella riktlinjerna, samt
 • bedömningsgrunderna i EU:s gemensamma ståndpunkt (2008/944/GUSP, artikel 2) och i
 • FN:s vapenhandelsfördrag (artikel 6-7).

Arbetet med Ds:n har slutförts efter det att ett regeringsförslag om moderniserade svenska riktlinjer behandlats och antagits av riksdagen, varför de nya riktlinjerna kunnat tas som utgångspunkt både för skrivelsens text och för dess förslag. I enlighet med utredningsuppdragets anvisning är analys och förslag fullt förenliga med de allmänna principerna för normgivning. Det förslag som lämnas förändrar inte det materiella innehållet i de tre riktlinjesamlingarnas olika bedömningsgrunder.