Konkurslagen
Norstedts Juridik

Konkurslagen

406700

4,067 kr

Författare:
Peter Savin , Eugène Palmér

Konkurslagen kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Omfattar två pärmar som uppdateras med supplement tre gånger per år.

Eugène Palmér är i dag seniorkonsult inom Skatteverket. Peter Savin är advokat med inriktning på affärs- och obeståndsjuridik.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis tre gånger per år då supplementen sänds ut automatiskt på stående order och debiteras i samband med distributionen. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.
Produktdetaljer: