Konkurslagen
Wolters Kluwer

Konkurslagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

Konkurslagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateras vanligtvis tre gånger per år.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: