Konkurs
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Straffrätt & Rättsväsen

Konkurs

och annan insolvensrätt

63600

636 kr (exkl. moms)

Konkurs

Konkurs

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Sedan förra upplagan har många nya rättsfall och ny lagstiftning tillkommit. Den insolvensrättsliga diskussionen har varit livlig och har avsatt spår i litteraturen, varför många delar i boken är helt omskrivna. En språklig modernisering har också ansetts nödvändig inför denna nya upplaga. Bokens huvudämne är konkursrätt, men för att ge en fylligare insovensrättslig bild behandlas i boken även lagen om företagsrekonstruktion och skuldsaneringslagen om än översiktligt.