Konkurs
Norstedts Juridik

Konkurs

62900

629 kr (exkl. moms)

Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.