.
Konkurs
  • Insolvensrätt

Konkurs

Mikael Mellqvist, Lars Welamson

och annan insolvensrätt

0
Konkurs
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta verk är en lärobok i insolvensrätt. Konkursrätten är verkets huvudsakliga ämne, men även företagsrekonstruktion och skuldsanering behandlas i boken. Avsnittet om företagsrekonstruktion är i anledning av den nya lagen 2022 något utökat i denna upplaga. Verket är frikostigt med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.