.
Konkurrensskadelagen
  • Ersättningsrätt
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Konkurrensskadelagen

Johan Karlsson, Richard Wessman, Trine Osen Bergqvist

En kommentar

Produkt-id: 7601333534886
ID: S-04CA1768179E2A6685258146003D43
Konkurrensskadelagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Konkurrensskadelagen, som genomför EU:s skadeståndsdirektiv, innehåller bestämmelser om ersättning till följd av en överträdelse av konkurrensrätten. Utvecklingen inom EU går totalt sett i en skadeståndsfrämjande riktning. Anspråk på och tvister om skadestånd till följd av konkurrensbrott blir allt vanligare.

Konkurrensskaderätten grundas inte enbart på ändamålet reparation, utan genomsyras av betydelsefulla underliggande tankar om en central preventiv funktion. Möjligheten till eller risken för skadestånd bidrar till att motverka konkurrensbegränsande avtal och förfaranden. Områdets kommersiella betydelse är påtaglig. Målen rör ofta betydande belopp.

Denna lagkommentar utgör ett värdefullt tillskott till den än så länge begränsade litteraturen om konkurrensskadelagen. Kommentaren innehåller utförliga hänvisningar till skadeståndsdirektivet, lagförarbetena, rättspraxis och doktrin. Författarna, advokaterna Johan Karlsson, Richard Wessman och Trine Osen Bergqvist, har omfattande erfarenhet av konkurrens- och skadeståndsrättsliga frågor och tvister.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020677.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-04CA1768179E2A6685258146003D43", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-04CA1768179E2A6685258146003D43FC", "verkid"=>"04CA1768179E2A6685258146003D43981", "subject_areas"=>["Ersättningsrätt", "Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Ersättningsrätt", "Konkurrens- och marknadsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1850", "id"=>"F2C7CBC7AAED13D5C12580E40034129F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johan", "lastname"=>"Karlsson"}, {"contact_id"=>"1032", "id"=>"793873D87363AD52C12576500050B4E2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Richard", "lastname"=>"Wessman"}, {"contact_id"=>"1159", "id"=>"8B513C9F8FEF400FC12584700046C5C1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Trine Osen", "lastname"=>"Bergqvist"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2023.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139311492", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-04-06", "publicerat_timestamp"=>1680739200}