Konkurrensrättsöverträdelser
Norstedts Juridik

Konkurrensrättsöverträdelser

92400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

924 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars Henriksson
Konkurrensrätten bygger på ett flertal målsättningar, inte minst ekonomiska. Förutom allmänna marknadsintegrationsmål finns även direktaoch indirekta mål om ekonomisk effektivitet. Rättsreglerna om konkurrens– främst konkurrensbegränsande avtal och missbruk av marknadsdominanslämnar dock mycket liten vägledning om hur hänsynstagandetill ekonomiska målsättningar skall göras i den juridiska analysen. I denna bok behandlas hur ekonomiska målsättningar bör och kan integrerasi praktisk tillämpning av konkurrensreglerna. Härtill görs en kritiskutredning av rättspraxis och beslutspraxis inom vissa väsentligaområden relaterat till missbruk av marknadsdominans.Boken speglar, med vissa undantag, rättsläget i december 2012.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 286
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913911264-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lars Henriksson
Konkurrensrätten bygger på ett flertal målsättningar, inte minst ekonomiska. Förutom allmänna marknadsintegrationsmål finns även direktaoch indirekta mål om ekonomisk effektivitet. Rättsreglerna om konkurrens– främst konkurrensbegränsande avtal och missbruk av marknadsdominanslämnar dock mycket liten vägledning om hur hänsynstagandetill ekonomiska målsättningar skall göras i den juridiska analysen. I denna bok behandlas hur ekonomiska målsättningar bör och kan integrerasi praktisk tillämpning av konkurrensreglerna. Härtill görs en kritiskutredning av rättspraxis och beslutspraxis inom vissa väsentligaområden relaterat till missbruk av marknadsdominans.Boken speglar, med vissa undantag, rättsläget i december 2012.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Konkurrens- och marknadsrätt
  • Publicerad: 2013-04-09
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911264-8