Konkurrensrätt - En handbok 5:e upplagan
  • Ekonomi

Konkurrensrätt - En handbok 5:e upplagan

265100

2,651 kr (exkl. moms)

Konkurrensrätt - En handbok 5:e upplagan

Konkurrensrätt - En handbok 5:e upplagan

  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 5
  • Omfång: 1332
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 9789176105269
  • Ämnen: Ekonomi
  • Taggar:

Om boken

Att ha goda kunskaper om konkurrensrätten blir allt viktigare. Konkurrensrätt en - handbok redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU–rättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.I denna femte upplaga har omfattande omarbetning och uppdatering skett med hänsyn till ny lagstiftning och praxis. Det har också införts ett nytt avsnitt om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och ett nytt kapitel om bevisbörda och beviskrav.Författarna, Johan Karlsson och Marie Östman, har mångårig erfarenhet av konkurrensrätten i praktiken. Johan Karlsson är advokat, delägare och ansvarig för advokatfirman Vinges specialistgrupp för EU- och konkurrens-rätt. Marie Östman, som tidigare varit verksam som advokat, är processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning.