.
Konkurrensrätt
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • EU-rätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Konkurrensrätt

Johan Karlsson, Trine Osen Bergqvist

En handbok

Produkt-id: 6744486609062
ID: DAEBC758A4E3AB028525847000471030

2.700 kr (exkl. moms)

Konkurrensrätt

Konkurrensrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Handboken redogör för tolkningen och tillämpningen av konkurrensrätten i Sverige, vilken innefattar unionsrätten, konkurrenslagen, och konkurrensskadelagen. Boken innehåller omfattande hänvisningar till lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.

Den sjätte upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, praxis, doktrin och praktiska erfarenheter. Flera avsnitt och kapitel har omarbetats väsentligt. Det gäller bl.a. kapitlen om begreppet företag och om avtal och förfaranden på arbetsmarknaden, samt avsnitten om sanktioner och förfarandet hos Konkurrensverket och i domstolarna. Ett helt nytt och relativt omfattande avsnitt om skadestånd har tillkommit, som även behandlar frågor om internationell domsrätt och lagval vid talan om skadestånd på konkurrensrättslig grund.

Handboken är ett viktigt redskap för alla som arbetar med konkurrensrättsliga frågor. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen av konkurrensreglerna. Den kan även användas som ett konkurrensrättsligt uppslagsverk och som källa för fördjupning och diskussion. Handboken, som också finns tillgänglig i en digital version, speglar rättsläget per den 1 november 2021.

Related : '04CA1768179E2A6685258146003D43FC'
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139400059.png", "type"=>"print", "product_id"=>"DAEBC758A4E3AB028525847000471030", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"DAEBC758A4E3AB028525847000471030", "verkid"=>"DAEBC758A4E3AB028525847000470FCC6", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["EU-rätt", "Konkurrens- och marknadsrätt"], "subtitle"=>"En handbok", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1850", "id"=>"F2C7CBC7AAED13D5C12580E40034129F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johan", "lastname"=>"Karlsson"}, {"contact_id"=>"1159", "id"=>"8B513C9F8FEF400FC12584700046C5C1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Trine Osen", "lastname"=>"Bergqvist"}], "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"126", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"6", "priceresellers"=>"1890", "size"=>"1170", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-01-26", "publicerat_timestamp"=>1643155200, "related_products"=>["04CA1768179E2A6685258146003D43FC"]}