Konkurrenslagen
Wolters Kluwer

Konkurrenslagen

189400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,894 kr (exkl. moms)

Författare:
Kenny Carlsson , Mats Bergman
I Konkurrenslagen. En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) paragraf för paragraf. Kommentaren hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från MD. Praxis till och med den 1 juli 2015 har beaktats.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Kenny Carlsson , Mats Bergman
I Konkurrenslagen – En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) och konkurrensskadelagen (2016:964) paragraf för paragraf. Kommentaren hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från MD/Patent- och marknadsöverdomstolen. Praxis till och med den 1 april 2018 har beaktats. Därutöver kommenteras offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar i tillämpliga delar.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: