Konkurrenslagen
Wolters Kluwer

Konkurrenslagen

189400

1 894 kr

Författare:
Kenny Carlsson , Mats Bergman
I Konkurrenslagen. En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) paragraf för paragraf. Kommentaren hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från MD. Praxis till och med den 1 juli 2015 har beaktats.
Produktdetaljer: