.
Konkurrenslagen
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Konkurrenslagen

Kenny Carlsson, Mats Bergman

En kommentar

Planerad utgivning under december 2023.
0
Konkurrenslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I Konkurrenslagen – En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) och konkurrensskadelagen (2016:964) paragraf för paragraf. Kommentaren hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från MD/Patent- och marknadsöverdomstolen. Praxis till och med den 1 april 2018 har beaktats.
Därutöver kommenteras offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar i tillämpliga delar.