Komvuxutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Komvuxutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: