Komvuxutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Komvuxutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: