Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Ds 2019:12
Justitiedepartementet

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Ds 2019:12

9700

97 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer juni/juli.