Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Ds 2019:12
Justitiedepartementet

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Ds 2019:12

9700

97 kr (exkl. moms)

Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att uppnå detta är medlemsstaterna enligt direktivet skyldiga att införa vissa särskilda krav i förhållande till intermediärer och aktiebolag.

Produktdetaljer: