Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Prop. 2016/17:6
Justitiedepartementet

Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Prop. 2016/17:6

10800

108 kr (exkl. moms)

Två nya europeiska associationsformer för politiskt arbete på EU-nivå införs: europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. De ska jämställas med ideella föreningar i svensk rätt.

Till skillnad från ideella föreningar i allmänhet ska de dock alltid vara bokföringsskyldiga och avsluta bokföringen med en årsredovisning. Vidare föreslås att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna vara revisor i ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse.
Tryckt upplaga: