Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82

Betänkande från Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)

55000

550 kr (exkl. moms)

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 552
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:082
 • ISBN/Best.nr: 978-913824878-2
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att
 • kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning,
 • föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,
 • föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad, och
 • analysera och föreslå i vilken utsträckning verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska vara skyldiga att ingå säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstående som berör den säkerhetskänsliga verksamheten.
Särskild utredare: Stefan Strömberg