Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå. Prop. 2016/17:133
Justitiedepartementet

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå. Prop. 2016/17:133

14400

144 kr (exkl. moms)

Lämnar förslag som syftar till att uppmuntra nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå.

Regeringen föreslår att:
  • den som påbörjat utbildning på gymnasial nivå och som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) eller på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet enligt utlänningslagen ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid
  • om grunden för tillståndet har upphört ska utlänningen kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för att ha möjlighet att fortsätta sina studier
  • den som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  • det ska vara möjligt för den som har fått ett längre eller ett beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning även under en tid efter den tillfälliga lagens giltighetstid.
Tryckt upplaga: